Formuláře objednávek

OBJEDNÁVKA 2024

 

Poznámka: formulář otevřete, vyplňte přímo v počítači, potom vytiskněte. Při zavírání dokumentu zvolte uložit ANO a vyplněný formulář si uložte.

Objevilo se nám mnoho formulářů vytištěných s prázdnými údaji a potom rukou vyplněných. Tím přidáváte práci sami sobě a navíc kvůli nečitelnosti rukopisu může dojít ke zbytečné chybě ve vámi uvedených údajích.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE poštou na naši adresu, nebo na katalog@mravenec.cz, pro tištěný katalog NEJPOZDĚJI DO 15. ŘÍJNA t. r., pro inzerci na internetu kdykoliv v průběhu roku.

 

PODMÍNKY A CENÍK INZERCE KE STAŽENÍ ZDE

 

   

Katalog „Turistického ubytování a služeb 2024“ v ČR

 

nakladatelství pro volný čas dětí a mládeže

Mravenec Brno

 

Vážení přátelé,

připravujeme již 32. vydání našeho Katalogu pro dovolenou a turistiku v naší republice. Mnoho z vás spolupracuje s námi a inzeruje v našem Katalogu již od jeho prvního ročníku, což nasvědčuje tomu, že s námi mají dobré zkušenosti a katalog jim pomáhá při obsazování jejich objektu.

 

Těm, kteří se rozhodli u nás inzerovat, nabízíme tyto výhody našeho katalogu:

   Nízké ceny inzerce.

   Náš katalog, na rozdíl od inzerce v denním tisku, provází svého majitele po celý rok, poslouží i jeho rodině a přátelům.

   Našimi zákazníky jsou školy, domy dětí a mládeže, střediska volného času, dětská a mládežnická sdružení, sportovní kluby, informační centra mládeže, cestovní kanceláře.

   Váš budoucí zákazník se spojí přímo s vámi písemně, telefonicky či přes internet.

   Náš katalog vychází ve dvou formách:

       a) tištěná publikace, vyjde v lednu 2023

       b) na INTERNETU, vaše inzerce bude umístěna na naší PŘEHLEDNÉ internetové adrese

http://katalog.mravenec.cz/

    Plošnou inzerci v Katalogu – na internetu i v tištěné podobě

-          Formu  inzerce si můžete zvolit podle své úvahy.

-          V případě, že budete mít zájem o obě formy, poskytneme vám na inzerci slevu 25%.

    

Na základě vašich připomínek, připomínek z řad turistů i inzerentů využívajících naše i vaše služby nabízíme:

Ø  Možnost zasílat závazné objednávky poštou i e-mailem na naši adresu katalog@mravenec.cz

Ø  Opakuje-li náš zákazník inzerci z minulého roku, může provést objednávku zjednodušenou formou: pošle e-mailem pouze změny a připíše: ostatní jako v loňském roce

Ø  Foto u základní inzerce na internetu

Ø  Zaslání tištěného Katalogu na adresu objednatele do konce února příštího roku 

Ø  Připomenutí vaší základní inzerce osmi tisícům našich zákazníků v našem informačním internetovém zpravodaji „Rychlý posel“ v měsíci, který si zvolíte

 

 

Základem katalogu je:

1)      nabídka ubytování

      a)   dovolená pro jednotlivce

b)      dovolená pro rodiny s dětmi

c)      kolektivní zájezdy

d)      školní výlety

e)      školy v přírodě

f)       dětské organizace

g)      dětské tábory, táborové základny

h)      lyžařské kurzy, zimní tábory a zájezdy

i)        cestovní kanceláře

j)        nabídka zahraničních pobytů

 
                        

  2) nabídka plošné inzerce dalších služeb a zboží pro naše zákazníky

       (jako přílohu písemné nebo elektronické objednávky,

      včetně fotografií a obrázků)

a)      stravování a občerstvení

b)      turistické zajímavosti

c)      prodej turistické výzbroje a výstroje

d)      výroba turistické výzbroje a výstroje

e)      nákladní a autobusová doprava

 

3) nabídka volných míst pro jednotlivé děti

     na vámi pořádaných letních, zimních a jarních dětských táborech. (Uveďte typ tábora-ozdravný, turistický, sportovní, jazykový…, turnus, typ ubytování - stany, chatky, objekt, věk dětí, předpokládanou cenu.)

 

UZÁVĚRKA do tisku 15. října t. r.

 

Katalog v tištěné podobě vyjde jako vždy v lednu příštího roku.

 

Katalog je rozčleněn podle regionů. Distribuován bude zásilkovým prodejem v naší distribuční síti školám, domům dětí a mládeže, dětským a mládežnickým organizacím, cestovním kancelářím i soukromým osobám, přímým prodejem v naší prodejně MRAVENEC v Brně a v prodejnách JUN v Praze, a LIMANSPORT v Plzni.

 

Katalog na internetu bude uveřejněn na našich internetových stránkách

http://katalog.mravenec.cz

Zde uveřejníme vaši základní i plošnou inzerci nejpozději 1. 11. t.r.. Inzerce zde bude umístěna do září příštího roku, tj. do termínu objednávek na další rok.

 

PŘILOŽENOU OBJEDNÁVKU ŘÁDNĚ VYPLŇTE A ZAŠLETE NÁM

JI POŠTOU nebo e-mailem jako přílohu

NEJPOZDĚJI DO 15. října t.r. NA NAŠI ADRESU:

 

Nakladatelství Mravenec

Masarova 11

628 00  Brno

telefon pro katalog ubytování: 776 651 850

e-mail: katalog@mravenec.cz

 

Po obdržení vaší objednávky vám pošleme její náhled na korekturu

a elektronickou fakturu pro platbu.

 

PROSBA PRO NAŠE DLOUHOLETÉ ZÁKAZNÍKY:

Prosíme i ty naše zákazníky,

se kterými jsme v minulých letech vyřizovali objednávky telefonicky,

aby objednávku vyplnili a zaslali nám ji (i zjednodušeně pokud nedochází ke změnám, pouze odsouhlasili), poštou nebo jako přílohu e-mailu, abychom mohli provést případné změny ve vaší inzerci.

 

Formulář objednávky lze stáhnout a poté vyplnit

z internetu http://katalog.mravenec.cz

ve formátu pro MS Word.

Možnosti a ceník inzerce:

 

A   Základní inzerce - 450,- Kč (cena za obě formy inzerce současně a zaslání katalogu)

POZOR!!!   Pro základní inzerci neziskových organizací dětí a mládeže 50% sleva!!!

Základní inzerce POUZE na internetových stránkách - 350,- Kč

V této ceně je:

- název objektu (základny), kontaktní adresa, tel., fax., e-mail

- charakteristika základny maximálně 160 znaků, nabízené služby, zajímavosti okolí…, vaše ceny za lůžko a stravování

Slaďte své finanční možnosti s potřebami pro vhodnou formu inzerátu !!!

 

Možnosti zvýraznění základní inzerce:

silný rámeček         

300,- Kč

barevné zvýraznění na internetu

300,- Kč

za každý další započatý řádek

50,- Kč

zdůraznění inzerátu v kapitole „DOPORUČENO PRO“    

50,- Kč

uvedení vašich www.stránek                 

500,- Kč

foto (kresba, logo) u základní inzerce na internetu      

100,- Kč

černobílé foto (kresba, logo) u základní inzerce v tištěném katalogu      

300,- Kč

 

B  PLOŠNÁ INZERCE

     

Ceník pouze tiskem:                                               

 

Ceník pouze na internetu:

 

 

1/6 strany tj. 6x6 cm                    

900,- Kč

zveřejnění současně v tištěném
katalogu i na internetu 

katalog.mravenec.cz

+ 50%

1/4 strany tj. 9x6 cm                        

1200,- Kč

1/3 strany tj. 6x12 cm                     

1500,- Kč

1/2 strany tj. 9x12 cm                     

2200,- Kč

 

 

Celá strana tj. 18x12 cm             

4000,- Kč

BANNERY, FOTO, LOGO

 

Černobílé foto nebo obrázek

300,- Kč

na úvodní straně katalogu    

3000,- Kč

Rámeček

+ 10%

na úvodní straně kraje katalogu

1000,- Kč

      Uvedení vašich www.stránek                       

500,- Kč

         

 

C  Obálka, plošná inzerce, 1.,2.,3.,4., str. – UMÍSTĚNÍ a CENA DOHODOU

 INTERNET – změny, dodatky

Změna inzerce v průběhu roku - 50,-/ 1 řádek Kč

Zadání inzerce na internet kdykoliv v průběhu roku (říjen - červenec):

Ø nová základní 400,- Kč (vystaveno do konce srpna)

Ø nová plošná - smluvní cena

SLUŽBY A ZBOŽÍ
KONTAKT

Katalog turistického ubytování a služeb
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 776 651 850
e-mail: katalog@mravenec.cz