Výtvarná dílna Zahrádky
Adresa:
Zahrádky 42, 378 53 ZAHRÁDKY

Kurzy se konají pod vedením odborných lektorů
osvojení si rukodělných dovedností. Wi-fi.
Doporučeno pro: jednotlivce, rodiny s dětmi, kolektivní zájezdy, školní výlety, školy v přírodě, dětské organizace, cestovní kanceláře

KONTAKT:
Marcela Daňhelová - provozní,
Zahrádky 42
378 53 ZAHRÁDKY

Telefon: 384 490 044, 724 195 007
E-mail: vyda@zahradky.cz
Číslo mapy KČT: 77/C3

 

SLUŽBY A ZBOŽÍ
KONTAKT

Katalog turistického ubytování a služeb
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 776 651 850
e-mail: katalog@mravenec.cz